Adres zamieszkania

WykształceniePrzebieg pracy zawodowejPosiadane kwalifikacje

Prawo jazdy kat.
Kurs na przewóz rzeczy
Kurs na przewóz mat. niebezpiecznych ADR
Karta kierowcy
Badania psychomotoryczne
Znajomość języków obcych

Zainteresowania

Dodatkowy komentarz do CVCV on-line