Zapraszamy do serwisu samochodów ciężarowych

Zielona Góra

ul. Dekoracyjna 3b

tel.  +48 500 200 742

e-mail: serwis@impeks.com.pl
STRONA SERWISU w BUDOWIE

zajrzyj wkrótce